Bafa Gölü Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

 

Alüvyon baraj göllerinden olan Bafa Gölü, Aydın ve Muğla sınırları içerisinde, Söke ilçesinin 25 km. kadar güneyinde Söke-Milas karayolunun doğusunda yer almaktadır.

 

Derinliği güneyde 25 metreyi bulan Bafa Gölünün doğu ve batı kıyıları düzlük, diğer kıyıları ise sarp görünüm sergilemektedir. Kaya bloklarından dört adanın bulunduğu Bafa Gölünde antik kalıntılara da rastlanmaktadır.

 

Bafa Gölü, ülkemizde nispeten az bozulmuş ve en az 20.000 su kuşunu bir arada barındırabilme özelliğine sahip 1. sınıf sulak alandır. Gerek sulak alan, gerek Tabiat Parkı olması açısından önem taşıyan Bafa Gölü, Beş Parmak Dağları ve antik kentleri ile olağanüstü güzelliklere sahiptir.

 

Bafa Gölü ve göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 250 metrelik kıyı bandı ile tabiat parkı sınırları dahilinde kalan antik kentler (Heraklia ve Latmos) ve arkeolojik eserlerin tamamı 1. Derece Arkeolojik Sit statüsündedir.

 

Jeomorfolojik açıdan önemli alanlar (Kumullar, Tombololar, Kıyı kordonları, Lagünler), Karasal Ekosistem çeşitliliği (Orman, Çayır, Kayalık, Kumul, Zeytinlikler), Sucul Ekosistem Çeşitliği (Acı su gölü, Akarsu (Sürekli, mevsimsel), Tatlı su kaynakları, (Acı su sazlıkları, Acı su ve tuzlu su bataklıkları), Flora tür zenginliği (80 familyaya ait 237 cins, 325 tür, 22 alttür ve 7 varyete), Fauna tür zenginliği (5 iki yaşamlı türü, 22 sürüngen türü, 19 memeli türü, 260 kuş türü, 14 balık türü, 52 böcek türü) ve Arkeolojik zenginlik (Heraklia ve Latmos Antik Kentleri, Bizans kaleleri, manastırları, kuleleri, kaya mezarları, Türk kervansarayı) alanın önemli kaynak değerleridir.

 

Bakanlığımızca hazırlanan plan kapsamında Tabiat Parkı; % 14,8’i mutlak koruma,                % 83,8’i sınırlı kullanım, % 1,4’ü kontrollü kullanım alanı olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır.

 

Tabiat Parkı içerisinde; dört adet tur güzergâhı, iki adet tekne tur güzergâhı, beş adet mola noktası, beş adet manzara seyir noktası, iki adet gezici kontrol birimi, iki adet giriş kontrol noktası, İdare-Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi, iki adet tanıtım birimi, dört adet günübirlik kullanım alanı planlanmıştır.

 

 

 

 

28.10.2008

 

Adres: Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA,  Tel: (0312) 207 50 00
Ağustos 2007 © Tüm Hakları saklıdır.