G E N E L G E L E R

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge (2009-19)


Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi (2009-16)


Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2009-15)


Yetki Devri Genelgesi (2009/13)


2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi (2009/12)


Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi (2009/6)


MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE


Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2009/3)


İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2009/4)(2008/11) SAYILI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ KONULU GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE (2008/16 )Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GenelgesiCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ Çalışmaları Genelgesi (2008/7 Sayılı Genelge..)
İÇ GENELGE (SGB NO: 5) - Görüş Talepleri
Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi

ETKHKKY ve Kütle Bilançosu Metodu Uygulaması

İthal Edilecek Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ile İlgili Olarak İthalatçı, Sanayici, Dağıtıcı ve Son Kullanıcıların Uyması Zorunlu Kurallar Genelgesi

2006/16 Sayılı Genelge kapsamında yetki devri yapılan belediye başkanlıkları listesi

Geçici Bakımevleri ve Mobil Kısırlaştırma Üniteleri Genelgesi
 
2007/5 Sayılı Genelge.
 
2006/19 Sayılı Genelge.
 
2006/19 Sayılı Genelge Kapsamında yetki devri yapılan Belediye Başkanlıkları listesi
 
Çalıştay Sunumları
 
MEMUR TAYİNLERİ İLE İLGİLİ GENELGE..
 
BAKANLIĞIMIZ 5018 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN İÇ GENELGE.(SGB NO:4)
 
İTHAL KATI YAKITLARLA İLGİLİ OLARAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ, İTHALATÇILAR, LABORATUARLAR VE ULUSLARARASI GÖZETİM FİRMALARINCA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR.(GENELGE:2008/2)
 
DENEY HAYVANLARININ KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMINA DAİR 2007/11 SAYILI GENELGE.
 
2008 YILI EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GENELGESİ.(2008/1)
 
2008/7 Sayılı Genelge(Çevre ve Orman Bakanlığı Coğrafi bilgi Sistemi Çalışmaları)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres: Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA,  Tel: (0312) 207 50 00
Ağustos 2007 © Tüm Hakları saklıdır.